Close

Etsi sivustolta

 • TYKS, T-sairaala

 • Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo

 • Muita referenssejämme

  KYS, Sädesairaala
  KYS, Puijon sairaala
  Vaasan keskussairaala, Y-rakennus

 • Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo

 • Pohjois-Karjalan keskussairaala, M-talo

 • Karoliininen yliopistosairaala (Nya Karolinska Sjukhuset), Tukholma

TYKS, T-sairaala

tilaaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

suunnittelija

Arkkitehtitoimisto Paatela & Co, pääsuunnittelija Mikael Paatela

tyyppi, sijainti ja valmistumisvuosi

Sairaalarakennus, Turku, 2012

lisätietoa

Lue pidempi referenssiteksti Gyprocin sivuilta tai ProInterior-lehden artikkeli (4/2012).

Turun yliopistollisen keskussairaalan lisärakennus- ja laajennushanke oli mittava ja haasteellinen. Keväällä 2012 valmistunut TYKSin laajennusosa oli keskussairaalakompleksin kolmas vaihe; ensimmäinen osa, T1-sairaala, valmistui vuosituhannen vaiheessa ja laajennuksen kakkosvaihe kaksi vuotta aiemmin.

Saint-Gobainin alakattotuotteet ovat näkyvässä osassa TYKSin uusituissa tiloissa, sillä sairaalarakentamisen alakattoratkaisuissa on otettu arkkitehtonisten detaljien lisäksi huomioon laitteistojen usein poikkeuksellisen vaativat tekniset ratkaisut ripustuksineen ja läpivienteineen. ”Roikkuvista piuhamatoista pyritään päästä eroon”, kohteen suunnittelija Veikko Manninen sanoo.

Ympäristö on erityisen tärkeä, kun on kyse sairaalarakennuksesta. Tilan pitää antaa turvallinen tausta tulijalle; sairaalan asiakkaalle ympäristön rauhoittava vaikutelma on tärkeää, mutta yhtä tärkeä tekijä se on myös henkilökunnan näkökulmasta hoitotyön sujuvuuden ja työssä viihtymisen kannalta. Lisäksi muuntojoustavuus on nykypäivänä sairaalarakentamisessa ja -suunnittelussa tärkeää.

Pohjois-Karjalan keskussairaala, L-talo

tilaaja

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

suunnittelijat

Arkkitehtistudio
Kujala & Kolehmainen Oy ja
Arkkitehdit Kontukoski Oy
(työyhteenliittymä)

pääsuunnittelija

Rami Kolehmainen

tyyppi ja pinta-ala

sairaalarakennus
(Lasten ja nuorten talo, 5 000 m²)

sijainti ja valmistumisvuosi

Joensuu, 2013

lisätietoa

Lue lisää tiloista ja niiden akustiikkaratkaisuista Ecophon-brändimme pdf-artikkelista.

Joensuussa lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian tilat sijaitsivat aiemmin seitsemässä eri yksikössä, mikä
vaikeutti palveluiden yhteen sovittamista. Uusi Joensuun keskussairaalan yhteyteen rakennettu L-talo kokoaa toiminnot saman katon alle. Erityisen tärkeää oli luoda rauhalliset, viihtyisät ja yksityisyyttä tukevat tilat.

Joensuussa psykiatrisen hoidon toiminnot, osastot ja avohoito, lapset, nuoret ja aikuiset, sijaitsevat nyt samassa rakennuksessa. Tämä helpottaa perhetyöntekijöiden työtä ja on tärkeää myös potilaille. Sairaalahoidon ja avohoidon välinen raja madaltuu, ja potilaat saavat hoitoa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Uusista tiloista löytyy myös sairaalakoulu, jossa on luokkatilat ala- ja yläkoululaisille.

“Sairaalarakentaminen on erikoisrakentamista ja myös kallista. Siksi suunnittelussa käyttäjän näkökulma on tärkein. Rakennuksen on vastattava käyttötarkoitusta. Joensuun L-talon osalta tämä tarkoitti erityisesti rauhallisuuden ja turvallisuuden korostamista”, kertoo Rami Kolehmainen Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:stä.

Henkilökunta oli tiiviisti mukana suunnittelussa. Sairaalakoulun, lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian osastoilta oli koottu työryhmät, ja kaikilta klinikoilta oli projektiin nimetyt yhteyshenkilöt. “Toiveitamme kuultiin ja saimme erittäin hyvät ja rauhalliset tilat”, kiittelee Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin suunnittelukoordinaattori Menna Kärnä.

Lasten- ja nuortenosastoista luotiin hyvin kodinomaiset, ja sisätiloista haluttiin mahdollisimman paljon näkymiä ulos. Tähän päästiin rakennuksen pitkänomaisella muodolla ja kaksoiskäytävillä, jotta potilashuoneet pystyttiin sijoittamaan ulkoseinälle. Kolmikerroksisen rakennuksen pohjakerroksessa on noin 500 neliön sairaalakoulu, josta löytyy perinteisten luokkatilojen lisäksi teknisen työn tilat, kotitalouskeittiö, musiikkiluokka ja fysiikka-kemian luokka. Monikäyttöisyys on ollut tiloissa tärkeää.

Satakunnan keskussairaala – Lasten- ja naistentalo

tilaaja

Satakunnan sairaanhoitopiiri

suunnittelija

Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen

rakennusurakoitsija

MVR-Yhtymä Oy

tyyppi ja pinta-ala, sijainti ja valmistumisvuosi

sairaalarakennus 16 200 m², Pori, 2015

lisätietoa

Lue lisää tiloista ja niiden akustiikkaratkaisuista Ecophon-brändimme pdf-artikkelista.

Satakunnan keskussairaalan alueelle nousi moderni, nykyaikaiset vaatimukset täyttävä Lasten ja
naistentalo. Suunnittelun painopisteitä olivat tilojen toimivuus, käyttäjäystävällisyys ja energiatehokkuus.
Sairaalaympäristö luo erityisvaatimuksensa myös akustiikalle.

Lasten- ja naistentalo korvasi vanhentuneet 1970- ja 80-lukujen rakennukset, jotka eivät vastanneet nykyaikaisen sairaalan vaatimuksia. Uudenkarheisiin tiloihin saivat muuttaa lasten ja naistentautien erikoissairaanhoito, synnytykset, vastasyntyneiden tehohoito, lastenkirurgia ja osa apuvälineyksiköstä.

Yksi suunnittelutyön kulmakivistä oli käyttäjien jatkuva kuuntelu. Henkilöstö otettiin mukaan pohtimaan, kuinka tiloista saataisiin mahdollisimman käytännölliset ja viihtyisät. Näin valmis talo palvelee täydellisesti tarkoitustaan ilman kompromisseja. “Sairaalatiloilla on monenlaisia erityistarpeita, joita saattaa olla hankala hahmottaa suunnittelussa. Käyttäjät tietävät itse parhaiten, mikä toimii ja mikä ei”, kertoo projektijohtaja Tapio Kallio Satakunnan sairaanhoitopiiristä.

Taloa ympäri kävellessä huomio kiinnittyy omaperäistä henkeä luovaan värien, kuvien ja taiteen käyttöön. Myös tunnelma on rauhaisa, vaikka tiloissa on vilkasta ja lapset käyttävät paljon ääntä.

“Ensimmäisten kuukausien palaute kertoo, että onnistuimme sekä visuaalisesti että akustisesti luomaan oikeanlaisen tunnelman. Tilat ovat avarat ja valoisat, mutta äänimaailma on samalla pehmeä”, Kallio kuvailee taloa.

Potilaiden yksityisyys on sairaalaympäristössä tärkeää. Henkilökohtaisia asioita käydään läpi ilmoittautumistiskeillä, potilashuoneissa ja käytävillä. Hyvä äänenvaimennus estää äänen kantautumisen ulkopuolisten korviin.

Pohjois-Karjalan keskussairaala, M-talo

tilaaja

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

rakennuttaja

Tikkamäen Palvelut Oy

suunnittelija

arkkitehtitoimisto Laaksonen Wiren Oy

rakennusurakoitsija

rakennustoimisto K Tervo Oy

tyyppi, sijainti ja valmistumisvuosi

sairaalarakennus, Joensuu, 2016

sertifioinnit

Finnbuild Awards 2016 Rakenna Viisaasti -palkinto

lisätietoa

Lisätietoja Karjalaisen artikkelista sekä kohteen omasta videosta:

Keskussairaalan lisärakennusta suunniteltaessa asetettiin korkeat vaatimukset ääneneristävyydelle ja akustoinnille. Materiaalimme valikoituivatkin hankkeeseen em. ominaisuuksiensa perusteella.

Finnbuild Awards 2016:n Rakenna Viisaasti -palkinnon voittanut Pohjois-Karjalan keskussairaalan M-rakennus Joensuussa sisältää uusimmalla tekniikalla varustetun ravintokeskuksen, henkilöstöravintolan sekä työterveyshuollon ja hallinnon toimistotiloja, auditorion ja kokoustiloja.

”Olemme keskustelleet paljon suunnittelijoiden kanssa siitä, millaisia ratkaisuja hankkeessa olisi syytä käyttää näiden vaatimusten saavuttamiseksi. Monissa rakenteissa toimivimmiksi ovat osoittautuneet Saint-Gobain Finland Oy:hyn kuuluvien Gyprocin, Isoverin, Weberin ja Ecophonin ratkaisut, mutta valinnat ovat tapahtuneet yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Emme ole itse olleet suoraan yhteydessä materiaalitoimittajiin”, sanoo hankkeen projektipäällikkönä ja päävalvojana toiminut Jari Kuokkanen Tikkamäen palvelut Oy:stä, joka vastasi sairaalan rakennuttamistoiminnoista kyseisessä hankkeessa.

Muuntojoustavuus, terveellisyys ja turvallisuus ovat kaikessa sairaalarakentamisessa keskeisiä vaatimuksia, joihin rakenneratkaisuilla ja talotekniikalla on kyettävä vastaamaan. Saint-Gobainin rakennusmateriaalit valikoituivat hankkeeseen yhteistyössä hankkeen eri toimijoiden välillä. Toimisto- ja työterveystilojen ääneneristävyydelle ja akustoinnille asetettiin korkeat vaatimukset, sillä aiemmissa rakennuksissa on todettu ongelmaksi äänten kantautuminen tilasta toiseen. Samoin tarve korkealle paloturvallisuudelle korostui tiiviisti rakennetulla alueella.

Saint-Gobainin tuotteet yhdistyvät rakenneratkaisuissa yhdeksi yhteensopivaksi, toimivaksi ja testatuksi järjestelmäksi.

Karoliininen yliopistosairaala (Nya Karolinska Sjukhuset), Tukholma

tilaaja

Nya Karolinska Solna

rakennuttaja

Skanska Healthcare

suunnittelija

arkkitehtitoimisto White Tengbom Team Arkitekter

sijainti

Solna, Tukholma

tyyppi

sairaalarakennus

valmistumisvuosi

2018

sertifioinnit

Miljöbyggnad & LEED Gold

Uusi Karoliininen yliopistollinen sairaala Tukholman Solnassa on huipputasoinen sairaala, jossa tarjotaan korkeatasoista terveydenhuoltoa sekä tehdään tutkimusta ja koulutusta. Se on suuruudeltaan 330 000 neliömetriä ja siten yksi suurimmista uudisrakennushankkeista Ruotsissa. Hanke täyttää korkeimman laatuluokan vaatimukset Ruotsin Miljöbyggnad-ympäristöluokitusjärjestelmässä ja on myös LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-sertifioitu (Gold).

Saint-Gobain on toimittanut materiaaleja Nya Karolinskan hoitorakennukseksi kutsuttuun rakennuksen osaan. Se koostuu kymmenestä kerroksesta, joissa on kussakin eri osastoja. Hankkeen rakennuttajana on toiminut Skanska Healthcare, jolle olemme toimittaneet Gyproc-sertifioidun kevytrakentamisen järjestelmän kohteen seiniin. Takaamme järjestelmän toiminnallisuuden koko rakennuksen elinkaaren ajan ja olemme huolehtineet siitä, että rakennus täyttää sille asetetut vaatimukset esimerkiksi akustiikan ja ääneneristämisen, paloturvallisuuden ja kosteudenhallinnan suhteen.